Teignbridge Trotters Running Club
Newton Abbot, Devon
Established 1982
Born to Run

Castle Drogo 2006 - On 5th November 2006 - thanks to Milos and Gia